Wykonujemy adaptacje projektów gotowych do warunków lokalnych. Adaptacja jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Możliwa również pomoc przy zakupie projektu gotowego.

  • Adaptacja podstawowa projektu jest to przystosowanie pod względem architektoniczno – budowlanym do:
    • Wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
    • Warunków lokalizacji obiektu
  • Adaptacja rozszerzona projektu jest to przystosowanie pod względem architektoniczno – budowlanym  do zmian według ustaleń z Inwestorem.

Projektant adaptujący może wprowadzić wszelkie modyfikacje na życzenie Inwestora, pamiętając o tym, że projekty domów typowych podlegają ochronie prawa autorskiego i na wszystkie (wyszczególnione) zmiany potrzebna jest zgoda z podpisem autora projektu.