Nowe wymagania odnośnie energooszczędności budynków od 2017

  • Post category:ABC Budowy

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi energooszczędności budynków. Obniżony został współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne, dachy i stropy oraz okna i drzwi.

Zmiany w przepisach rozporządzenia, zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, co oznacza, iż budowa domu jednorodzinnego po tej dacie, wiąże się ze stosowaniem nowych, zaostrzonych norm obowiązujących.

Maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody użytkowej (kWh/m2 rok) dla budynków jednorodzinnych w roku 2016 wynosiły 120 , a od 2017 wskaźnik ten musi wynosić mniej niż 95.