Projekt indywidualny – dlaczego to się opłaca?

  • Post category:ABC Budowy

Projekt indywidualny ma tą przewagę nad projektem gotowym, ze jest projektowany dokładnie na planowane miejsce budowy dzięki czemu jego budowa może być o wiele tańsza.

Projekt gotowy jest zazwyczaj tańszy od indywidualnego (choć nie zawsze to się sprawdza, czasami jest to pozorne). Jednakże warto na etapie projektu wydać niedużo więcej by potem mniej zapłacić za robociznę i materiały, gdyż Twój dom będzie zaprojektowany stosownie do lokalizacji. Projekty gotowe są zazwyczaj projektowane jako uniwersalne i muszą się sprawdzić w każdym rejonie Polski, co często powoduje użycie większej ilości materiałów niż rzeczywiście potrzeba.