Archiwa autora: mirek

,,Dom w cenie mieszkania”

Marzysz o swoich ,,czterech kątach”?? Jeżeli tak to zdecyduj się na budowę domu!

Wybierając właściwy projekt możesz zrealizować dom w kwocie nie przekraczającej ceny mieszkania. Możemy dla Ciebie zaprojektować, załatwić wszystkie formalności oraz zrealizować taki obiekt do stanu deweloperskiego.

Masz własny pomysł ?

Możliwy do zaprojektowania i wykonania dowolny budynek w określonym budżecie,

to już zależy wyłącznie od Ciebie.

 

Nowe wymagania odnośnie energooszczędności budynków od 2017

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi energooszczędności budynków. Obniżony został współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne, dachy i stropy oraz okna i drzwi.

Zmiany w przepisach rozporządzenia, zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, co oznacza, iż budowa domu jednorodzinnego po tej dacie, wiąże się ze stosowaniem nowych, zaostrzonych norm obowiązujących.

Maksymalne wartości EP rocznego wskaźnika obliczeniowego na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody użytkowej (kWh/m2 rok) dla budynków jednorodzinnych w roku 2016 wynosiły 120 , a od 2017 wskaźnik ten musi wynosić mniej niż 95.

Niedoceniona w Polsce sztuka budowlana, czyli szkieletowe domy drewniane.

W dzisiejszym świecie architekci i inżynierowie projektując nie tylko domy mieszkalne, ale szkoły, przedszkola, żłobki, budynki administracyjne, sakralne itp. uwzględniają drewno. Obecnie szkieletowe domy drewniane cieszą się ogromną i wciąż rosnącą popularnością.

Domy z drewna – to domy ekologiczne, funkcjonalne, a przy tym piękne. Charakteryzują się niezwykłą elastycznościąmetod budownictwa, a dzięki właściwościom izolacyjnym drewna, ściany mogą być cieńsze, co daje do 10% więcej przestrzeni,
niż wprzypadku innych metod budowlanych.

Ściana zewnętrzna w konstrukcji szkieletu drewnianego, może mieć przekrój stanowiący zaledwie połowę grubości ściany murowanej, zapewniając przy tym podwójną wartość izolacyjną, nie stwarząc jednocześnie tzw. mostków termicznych, które są tak powszechnie występującą wadą innych metod budowlanych. Uwzględniając rosnące znaczenie metod budownictwa o niskim zapotrzebowaniu energetycznym, domy drewniane odgrywają coraz ważniejszą rolę. Dlaczego warto budować domy „kanadyjskie”:

1.Energooszczędność – domy kanadyjskie to w rzeczywistości „domy wełniane” – ich ściana składa się głównie z izolacji termicznej. Standardowe 20cm wełny mineralnej w ścianach daje nam współczynnik przenikania U=0,19W/m2*K. Aby uzyskać taki współczynnik w domu murowanym jego ściana musiałaby mieć ok. 50-60cm.
2. Większość materiałów, z których jest zbudowany to naturalne surowce: drewno, bazalt (wełna kamienna), gips. Dzięki temu dom posiada swoisty mikroklimat we wnętrzu.
3. Ogromną zaletą jest brak akumulacyjności ścian. Dzięki temu ogrzewamy tylko powietrze w środku, zatem bardzo łatwo jest regulować temperaturę. Wpływa to bardzo na rachunki za ogrzewanie.
4. Szkielet drewniany to tylko konstrukcja budynku. A to oznacza, że w „kanadyjczyku” można zastosować każdy rodzaj ogrzewania, wstawić kominek i wykończyć go zgodnie z życzeniem inwestora – może mieć parkiety w środku i tynk na zewnątrz (jest wtedy nie do odróżnienia od budynków murowanych) .
5.Krótki czas budowy – około trzech miesięcy. Prace wykonuje niewielka liczba zgranych ludzi.
6.Technologia „sucha”, dająca możliwość prowadzenia prac nawet w zimie.
7. W domach drewnianych remonty są proste i o wiele mniej uciążliwe niż w domach murowanych.

Materiały konstrukcyjne
Do budowy konstrukcji szkieletu stosuje się drewno iglaste, klasa C 24. Tarcica jest suszona komorowo i czterostronnie strugana z zaokrąglonymi lub fazowanymi krawędziami wzdłużnymi. Wilgotność drewna konstrukcyjnego wynosi:

• Nie więcej niż 19 % – jeśli elementy będą obudowane,

• Nie więcej niż 23 % – jeśli elementy będą na otwartym powietrzu.

W trakcie budowy drewno, ze względu na warunki atmosferyczne, może osiągnąć większą wilgotność, jednakże zamknięcia elementów konstrukcji w ścianie, poprzez zakładanie paraizolacji, dokonuje się przy wilgotności drewna nie większej niż 19%. Obowiązkowej impregnacji chemicznej, podlegają podwaliny ścian spoczywające na fundamentach lub płycie fundamentowej, z obowiązkową izolacją poziomą przeciwwilgociową.

             W Polsce panuje powszechny pogląd, jakoby drewniane domy szkieletowe nie nadawały się do naszego surowego klimatu, pogląd ten jest bezpodstawny, ponieważ takie domy buduje się rejonach o klimacie surowszym do polskiego (Skandynawia). Błędny jest również pogląd, że dom w tej technologii są łatwopalne. Domy szkieletowe są chronione od wewnątrz płytami gipsowo – kartonowymi, które posiadają ognioodporność zgodną z polskimi normami oraz przylegającą do słupów i belek wełną mineralną, która nie jest palna.

Technologia szkieletowa to przyszłość dla Polski, to domy zdrowe i ekologiczne, a przecież na tym nam Polakom coraz bardziej zależy.

Chcesz zbudować dom ekologiczny? Dotacje do 50 tys. zł

Wybudowanie domu spełniającego wymagania dla domu pasywnego jest droższe niż tradycyjne zwykłe rozwiązania, dlatego to dofinansowanie. Czy się opłaca mniej potem płacić za rachunki, to rzecz oczywista. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które mają pozwolenie na budowę i prawo do dysponowania nieruchomością, a także przedstawią projekt architektoniczny spełniający energooszczędne normy. Dofinansowanie zostanie wpłacone na konto inwestora po zakończeniu budowy i potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Dystrybucją pieniędzy mają zająć się banki, które udzielają kredytów hipotecznych

Jakie kryteria powinien spełniać budynek pasywny, dom pasywny:

 • bardzo niskie zużycie energii na ogrzewanie.
 • bardzo niskie zużycie wszystkich nośników energii – gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej, drewna itp
 • możliwość dogrzewania pomieszczeń poprzez wentylację (słońce pokrywa część potrzeb na ogrzewanie pomieszczeń).
 • szczelność obiektu – dom pasywny musi być szczelny na przenikanie powietrza, aby nie było niekontrolowanego napływu zimnego powietrza z zewnątrz oraz zawilgocenia izolacji.

Jak zbudować dom pasywny?

Trzeba zacząć od dobrej lokalizacji.

 • Najlepsza lokalizacja to: niezacieniona działka, zwrócenie budynku do południa
 • Osłonięcie od strony północnej naturalnymi wzniesieniami lub drzewami
 • Bardzo dobra izolacja ścian – np. powyżej 30 cm styropianu lub wełny mineralnej
 • Elementy domu o wysokiej akumulacji ciepła, dzięki temu chwilowy brak słońca (zachmurzenie lub noc) jest nieodczuwalny
 • Bardzo dobre i szczelne okna – szyba potrójna, specjalna rama, szczelnie zamontowana w murze, specjalny montaż okien w warstwie izolacji cieplnej w celu minimalizacji mostków termicznych
 • Brak mostków termicznych – specjalne rozwiązania dla balkonów, ścian piwnicznych – tzw. „odcinanie” murów od fundamentów
 • Nieodzowna wentylacja mechaniczna zapewniająca odzysk ciepła
 • Kolektory słoneczne użyte np. do wstępnego podgrzania ciepłej wody użytkowej
 • Zastosowania dodatkowego źródła ciepła – w celu dogrzewanie do odpowiedniej temperatury (np. kocioł niskiej mocy na gaz lub olej opałowy, pompa ciepła)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej na stronach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

 

Projekt indywidualny – dlaczego to się opłaca?

Projekt indywidualny ma tą przewagę nad projektem gotowym, ze jest projektowany dokładnie na planowane miejsce budowy dzięki czemu jego budowa może być o wiele tańsza.

Projekt gotowy jest zazwyczaj tańszy od indywidualnego (choć nie zawsze to się sprawdza, czasami jest to pozorne). Jednakże warto na etapie projektu wydać niedużo więcej by potem mniej zapłacić za robociznę i materiały, gdyż Twój dom będzie zaprojektowany stosownie do lokalizacji. Projekty gotowe są zazwyczaj projektowane jako uniwersalne i muszą się sprawdzić w każdym rejonie Polski, co często powoduje użycie większej ilości materiałów niż rzeczywiście potrzeba.

 

Adaptacja projektu gotowego – na czym polega?

Adaptacja projektu polega na przystosowaniu zakupionego projekt gotowego z wybranej pracowni do lokalizacji na wybranej działce oraz do indywidualnych potrzeb Inwestora. Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego powinien opracować projekt zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Następnie musi dokonać niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji.

Dokumenty niezbędne do wykonania Adaptacji Projektu Gotowego Domu:

 • mapa geodezyjna do celów projektowych,
 • Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku braku takiej decyzji Wypis i Wyrys z Miejscowego Zagospodarowania Planu Przestrzennego, wydanego przez organ właściwy
 • Warunki techniczne przyłączy: elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego, wodociągowego (w zależności od występujących sieci)

Adaptacja podstawowa projektu jest to przystosowanie pod względem architektoniczno – budowlanym do:

 • Wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Warunków lokalizacji obiektu

Adaptacja rozszerzona projektu jest to przystosowanie pod względem architektoniczno – budowlanym  do indywidualnych potrzeb Inwestora.

Projektant adaptujący może wprowadzić wszelkie modyfikacje na życzenie Inwestora, pamiętając o tym, że projekty domów typowych podlegają ochronie prawa autorskiego i na wszystkie (wyszczególnione) zmiany potrzebna jest zgoda z podpisem autora projektu.

W ramach adaptacji należy:

 • należy zaopiniować projekt typowy
 • opracować dokumentację BIOZ,
 • wykonać projekt zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,
 • dołączyć wymagane przez właściwe urzędy i dostarczone przez Inwestora – opinie, jak również uzgodnienia, oświadczenia i warunki techniczne przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw (energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków)
 • sprawdzić w zakresie dostosowania warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej. W razie potrzeby wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i przeliczyć konstrukcję dachu.
 • całe opracowanie wykonać w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.